Bezpečnost na území města Hradec Králové

Title (EN): 
Security in the City of Hradec Králové
Abstrakt: 
Text je věnován problematice bezpečnosti regionu. Cílem je poskytnout základní informace o způsobech bezpečnostní politiky v běžném chodu města, a to na příkladu praktické politiky v Hradci Králové. V textu tak budou přiblíženy vybrané aspekty fungování města, které se dotýkají bezpečnosti jeho území a obyvatel.
Abstract (EN): 
The article is focused on the security of the region. Its aim si to provide basic information about the security policy in the everyday gevernance of the city using the practical exmaple from the city of Hradec Králové. The text presents aspects of the city functiong from the spatial and inahbitants´ security point of view.