Články autora

Integrovaná územní investice představuje realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti. Integrovaná územní investice se zaměřuje na konkrétní oblasti rozvoje a pomáhá uplatnit nevyužitý potenciál na městské i místní úrovni a předpokládá se, že se v rámci ní budou realizovat převážně větší, investičně náročnější, projekty, které mají významný dopad pro řešená území. V České republice bylo identifikováno sedm metropolitních oblastí, jež mají nejsilnější potenciál růstu. Jednou z nich je i Hradecko-pardubická metropolitní oblast, jejímiž strategickými cíli je stát se udržitelnou (z hlediska životního prostředí a dopravní prostupnosti a dostupnosti), chytrou a kulturní metropolitní oblastí.
Text je věnován problematice bezpečnosti regionu. Cílem je poskytnout základní informace o způsobech bezpečnostní politiky v běžném chodu města, a to na příkladu praktické politiky v Hradci Králové. V textu tak budou přiblíženy vybrané aspekty fungování města, které se dotýkají bezpečnosti jeho území a obyvatel.
Cílem článku je informovat o strategickém plánování v Hradci Králové a projektech navrhovaných k zařazení do integrovaného plánu rozvoje města IPRM II.