„K harmonii šetřením symetrie“: Vladimír Zákrejs a konzervativní základy urbanismu v Hradci Králové

Title (EN): 
„To harmony with reduction of symetry“: Vladimír Zákrejs and conservative foundations of urbanism in Hradec Králové
Vydání: 
Abstrakt: 
Architekt a urbanista Vladimír Zákrejs (1880–1948) se stal po ustanovení samostatné Československé republiky jedním z nejvýraznějších urbanistů, který ale současně prosazoval konzervativní řešení, zodpovědná vůči sociální situaci dělnické třídy i vůči životnímu prostředí – po celý život mu byl ideálem anachronický koncept zahradního města. Stal se prosazovatelem systematické metody v územním plánování, kterou poprvé uplatnil v Hradci Králové při soutěži na regulaci města v letech 1908–1909. Podle své deduktivně-induktivní metody plánoval v daleko širších souvislostech, než jaké mu ukládalo zadání soutěže, a tak vznikl první návrh Velkého Hradce, který po válce nejprve vzkřísil Oldřich Liska a později Josef Gočár. V letech 1925–1928 se Zákrejs stal vůdčí osobností plánování Velkého Hradce, ale i dílčích regulací ve městě, na něž byly vypisovány jednotlivé soutěže. V letech 1933–1934 vedl Zákrejs spor o autorská práva na návrh Velkého Hradce s Josefem Gočárem, což sice skončilo smírem, ale Zákrejsovi se podařilo dokázat, že Gočár autorem koncepce nebyl. Následný rozvrat, který nastal v Ústavu pro stavbu měst donutil asi příliš idealisticky založeného Zákrejse odejít z oboru a věnovat se literární a dramatické publicistice.
Abstract (EN): 
Architect and urbanist Vladimír Zákrejs (1880–1949) became one of the most important figures in the field of urbanism after the establishment of the Czechoslowak Republic in 1918. He promoted conservative layouts that were socially responsible towards working class and in the same time responsible towards the environment – he became fond of anachronistic concept of Howard's garden cities. He has invented a systematical method of urban planning which was used for the first time in Hradec Králové when Zákrejs participated on a new regulation plan between 1908–1909. According to his deductive-inductive method he planned in a larger scale and context than the official assignment specified, so the first idea of Great Hradec has emerged. Later, it was expoloited by Oldřich Liska and Josef Gočár. Between 1925–1928 Zákrejs became a leading author of the urban planning of Great Hradec and a coordinator of partial regulations in the city that were later submitted to architectural competitions. Between 1933–1934 Vladimír Zákrejs sued Josef Gočár for a copyright for the Great Hradec concept. The trial ended with a settlement but Vladimír Zákrejs proved with very persuasive arguments that Josef Gočár stole and his idea and published it as his own. Following breakdown at the Institute of Building Cities led to Vladimír Zákrejs'es withdrawal from the field of architecture and urban planning and he became a literary and dramatic publicist.
Příloha: