Percepce bezpečnosti v turistických destinacích Libereckého kraje

Title (EN): 
The perception of security in the tourist destinations of the liberec region
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento příspěvek je zaměřen na kriminalitu a pocit bezpečí v turistických destinacích Libereckého kraje. Udržitelnost návštěvnosti je závislá na profilech turistů a jejich vnímání pocitu bezpečí spojené s návštěvou kulturních objektů a atraktivit cestovního ruchu. Součást tohoto příspěvku tvoří také výstupy geostatistické shlukové analýzy (Hotspot) celkové kriminality v České republice sledované za jednotlivé okresy, jsou sledovány i krádeže na kulturních objektech v regionech jako forma organizovaného zločinu a dále pak výstupy vícenásobné korespondenční analýzy poslouží ke stanovení pocitu bezpečí a profilu turistů v určitých turistických oblastech Libereckého kraje. Uchopení pocitu bezpečí a bezpečnosti je nedílnou součástí udržitelnosti atraktivity turistických destinací jako klíčového zdroje pro rozvoj regionů a akcelerátoru multiplikačního efektu do místních rozpočtů regionálního rozvoje.
Abstract (EN): 
This contribution is aimed on crime and on sense of security in tourist destinations in Liberec region. Sustainability of attendance depends on tourists´ profile and their sense of security combined with visits of cultural objects and attractiveness of tourism. One part of this contribution is formed by results of geostatistical analysis Hotspot of total crime in the Czech Republic that is observed for various districts with specific focus on theft by commit-breaking into cultural objects in the regions as a form of organized crime. On the other hand the results formed by optimal scaling to determine the sense of security and profile of tourists in the specific tourist areas in the Liberec region. To grasp sense of security and safety is the inseparable part of the sustainability of attractiveness in the tourist destinations as a primordial key of the regional development and the accelerator of the multiplication effect to the local budget of the regional development.