NEGATIVNÍ DOPADY STAVEBNÍCH ÚPRAV NA OKOLNÍ NEMOVITOSTI

Title (EN): 
NEGATIVE IMPACTS OF CONSTRUCTION WORK ON SURROUNDING REAL ESTATE
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek analyzuje negativní dopady stavebních úprav do soukromí obyvatel v řadových městských zástavbách. Formou případové studie je prozkoumán konkrétní případ ve sledované lokalitě a jsou vyhodnoceny postupy stavebního úřadu. Článek navrhuje soubor opatření a nástrojů, které umožní chránit soukromí ostatních v případě dodatečných stavebních úprav.
Abstract (EN): 
This article analyzes the negative impacts of building modifications on the privacy of inhabitants in urban terraced buildings. In the formof a case study, a specific example in a monitored lokality is studied and the procedures of the Building Authority are evaluated. This thesis proposes a set of measures and tools that can protectthe privacy of otherin habitants in case of supplementary building modifications.