Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí - Obyvatelstvo, region a bezpečnost

Ve čtvrtek 30. května 2013 proběhl již 5. ročník odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (letos) na téma Obyvatelstvo, region a bezpečnost

 

Ve čtvrtek 30. května se na půdě Fakulty ekonomicko-správní sešlo na 60 odborníků, aby společně diskutovali při odborné konferenci Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na téma OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST.

Již 5. ročník cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí hostil Ústav regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci s organizací Civitas per Populi o.s., východočeskou pobočkou České geografické společnosti a Vysokou školou regionálního rozvoje.

Osobní záštitu nad konferencí převzal místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák a dále primátorka města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková a náměstek primátora pro rozvoj města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Konference se dále zúčastnil ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. Josef Postránecký a RNDr. Miloslav Novák z Ministerstva životního prostředí.

Konference byla rozdělena do dvou bloků. První se nesl v duchu nových teoretických a praktických poznatků a řešení v oblasti výzkumu regionální bezpečnosti a bezpečnosti obyvatelstva. Ve druhém bloku se pozornost přesunula na globální a regionální otázky rozvoje a bezpečnosti.

„Ústředním tématem konference je bezpečnost. Ta byla stěžejním cílem budování měst již od nejstaršího období, a to v podobě vytvoření nejrůznějších stavebních a prostorových prvků za účelem právě ochrany obyvatelstva a majetku. Nepotřebnost hradeb – kamenných valů kolem našich měst, ale neznamená, že naše města a potažmo celá naše kulturní krajina nepotřebují ochranu a obranné prvky,“ uvádí ke konferenci její odborná garantka doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D

„Novodobé zbraně, způsoby boje, ale i klima se vyvíjejí rychle a otázkou zůstává, zda se stejně rychle, nebo pokud možno ještě rychleji vyvíjí způsob naší ochrany,“ doplňuje k tématu konference.

Mezi jednotlivými příspěvky objevila např. následující témata – Bezpečnost regionů a ochrany přírody ve stínu klimatické změny, Koncept regionální odolnosti v kontextu hospodářské krize, Zkušenosti z humanitární práce v Čadu apod.

Jako doprovodný program konference proběhla ve vestibulu Fakulty ekonomicko-správní UPa vernisáž výstavy a představení programu Evropské komise EUROSHA - mapování čtyř afrických států pro humanitární účely za účasti Mgr. Kateřiny Struhové, účastnice projektu při mapování v Čadu.

Michael Pondělíček