Články autora

Článek obrací pozornost na ekonomiku rozvojové africké země – Zambie – a její vývoj v porovnání s Českou republikou, která je využita jako určitý benchmark, a to na pozadí vývoje ekonomiky světa, resp. Afriky. Komparována je zejména odvětvová struktura a investiční aktivity měřené hrubou tvorbou fixního kapitálu a přímými zahraničními investicemi. Otázka odvětvové alokace kapitálu je prezentována jako kruciální pro ekonomický růst Zambie, přičemž kondicionalitou dalšího rozvoje je zdokonalování podmínek podnikání.