Zpráva z odborné konference Proměny urbanismu z pohledu bezpečnosti: od pevnosti k dnešku

Ve čtvrtek 2. června 2016 od 10 hod. pořádala s o.p.s. Civitas per Populi spolu s Vysokou školou regionálního rozvoje v Hradci Králové odbornou konferenci „Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti. Od pevnosti k dnešku“. Konference byla věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové a zabývala se proměnou a zhodnocením bezpečnosti města od doby bastionových pevností až po současnost. Konference se konala při příležitosti stopadesátiletého výročí bitvy u Hradce Králové. Nad konferencí převzal záštitu primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink. V úvodu konference její účastníky pozdravili PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města a doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka VŠRR pro vědu a tvůrčí činnost. Hlavním řečníkem konference byl profesor Jan Koutný z Fakulty architektury v Brně s příspěvkem na téma „Soumrak a zánik Královéhradecké pevnosti a zrod moderního města“. Na konferenci vystoupila celá řada našich významných odborníků jako architekt Jan Falta, vedoucí Odboru památkové péče města Hradce Králové, docentka Vladimíra Šilhánková z Vysoké školy regionálního rozvoje, historik Ladislav Zikmund-Lender z Vysoké školy umělecko-průmyslové či profesor Marek Franěk z Univerzity Hradec Králové. Konference přinesla řadu nových podnětů a informací k urbanistickému vývoji města Hradce Králové. Příspěvky, které na konferenci zazněly, si budou zájemci moci přečíst v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (www.regionalnirozvoj.eu) již koncem června t.r.