Regionální rozvoj mezi teorií a praxí IV. - OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST

Datum: 
30 Leden, 2013 - 08:30

1. cirkulář konference

 

Civitas per Populi o.s. a Ústav regionálních a bezpečnostních věd FES UPCE

 

si Vás dovolují pozvat na

4. ročník cyklu odborných konferencí na téma

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

na téma

Obyvatelstvo, region a bezpečnost

Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2013 od 8:30 hod.
v Pardubicích (místo bude upřesněno)

 

 

Stěžejním cílem budování měst již od nejstaršího období bylo především vytvoření takových stavebních a prostorových prvků, které by zajistily bezpečnost, obyvatelstva a majetku a jeho růst. Nepotřebnost hradeb – kamenných valů kolem našich měst, ale neznamená, že naše města a potažmo celá naše kulturní krajina nepotřebují ochranu a obranné prvky. Novodobé zbraně, způsoby boje ale i klima se vyvíjejí rychle a otázkou zůstává, zda se stejně rychle, nebo pokud možno ještě rychleji vyvíjí způsob naší ochrany.

Vaše příspěvky, postřehy, komentáře či postery na toto téma jsou vřele vítány!

 

Program konference:

Tematický blok A – Nové teoretické a praktické poznatky a řešení v oblasti výzkumu regionální bezpečnosti a bezpečnosti obyvatelstva

Tematický blok B – Teorie a praxe pro oblast environmentální a sociální bezpečnosti

 

Odborný garant konference:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

 

Vstup volný, přispívající obdrží sborník.

Bližší informace Vám poskytne odborná garantka konference:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
 tel. 603 554 155, vladimira.silhankova@gmail.com

 

Přihlášku na konferenci prosím zašlete do 15. května 2013 tajemnici konference Ing. Janě Modráčkové na adresu: civitasperpopuli@gmail.com

Termín pro zaslání přihlášky na konferenci je do 15. května 2013

 

Přihláška na odbornou konferenci z cyklu
REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

na téma

Obyvatelstvo, region a bezpečnost

Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2013 od 8:30 hod.
v Pardubicích

 

 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………

 

Organizace……………………………………………………………………………………

 

Adresa: ……………………………………………………………………………………….

 

E-mailový kontakt ……………………………………………………………………………

 

Mám zájem přednést příspěvek na téma:…………………………………………………..

 

Mám zájem prezentovat poster na téma: …………………………………………………..

 

 

Přihlášku prosím zašlete na adresu: civitasperpopuli@gmail.com

 

Termín pro zaslání textu příspěvku do sborníku je do 30. dubna 2013.

Termín pro zaslání přihlášky na konferenci je do 15. května 2013

 

Technické požadavky na psaní příspěvků naleznete na: http://www.regionalnirozvoj.eu/pokyny-pro-prispevatele