Regionální rozvoj mezi teorií a praxí IV. - OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST

Datum: 
30 Květen, 2013 - 08:30

Osobní záštitu nad konferencí převzal místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák.

Stěžejním cílem budování měst již od nejstaršího období bylo především vytvoření takových stavebních a prostorových prvků, které by zajistily bezpečnost, obyvatelstva a majetku a jeho růst. Nepotřebnost hradeb – kamenných valů kolem našich měst, ale neznamená, že naše města a potažmo celá naše kulturní krajina nepotřebují ochranu a obranné prvky. Novodobé zbraně, způsoby boje ale i klima se vyvíjejí rychle a otázkou zůstává, zda se stejně rychle, nebo pokud možno ještě rychleji vyvíjí způsob naší ochrany.

Vaše příspěvky, postřehy, komentáře či postery na toto téma jsou vřele vítány!