Systém opatření ke snížení emisí skleníkových plynů na lokální úrovni, navržený pro město Poděbrady

Title (EN): 
The System of Measures to Reduce Greenhouse Gas Emissions at the Local Level, Designed for the Town Poděbrady
Vydání: 
Abstrakt: 
Snižovat emise skleníkových plynů je možné i aktivitami na lokální úrovni. Na základě zkušeností ze zahraničních měst byl navržen komplexní soubor opatření na snížení emisí skleníkových plynů pro město Poděbrady.
Abstract (EN): 
Reduce greenhouse gas emissions is possible by activities at the local level. Comprehensive package of measures to reduce greenhouse gas emissions in Poděbrady was designed based on the experience of foreign cities.