Zhodnocení růstového potenciálu regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Title (EN): 
Evaluation of the growth potential of the region
Abstrakt: 
Článek se zabývá zhodnocením růstového potenciálu regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Práce se pokouší nalézt určitá doporučení pro tvorbu strategie dalšího rozvoje regionu. Pro vypracování určitého doporučení, byla provedena SWOT analýza regionu na základě charakteristiky regionu. Uvedena SWOT analýza vystihuje a zaměřuje se na rozvojové aktivity a problémy regionu.
Abstract (EN): 
This paper deals with evaluating the growth potential of the region Moravska Trebova and Jevicko. This work attempts to find some recommendations for creating a strategy for further development of the region. For the development of specific recommendations were made SWOT analysis of the region based on the characteristics of the region. Commissioned captures the SWOT analysis and focuses on development activities and problems of the region.