PRÁCE ARCHITEKTA V 80. A 90. LÉTECH 20. STOLETÍ V ČECHÁCH.