Odborná sdělení

Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji

Odborná konference konaná na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze

METODIKA HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH PLÁNŮ MĚST A OBCÍ Z POHLEDU GENDEROVÉ ANALÝZY

Článek se zabývá rovnými příležitostmi ve strategickém plánování. Jeho cílem je představení nové metodiky genderové analýzy strategického plánu města (obce) a její následné ověření na souboru 16 velkých měst v České republice.

Chystá se nová monografie Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace

Nadace CERGE-EI podpořila vydání nové monografie s názvem Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace.

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je v zásadě třístupňová, a to na úrovni správy:

Den architektury v Hradci Králové proběhl již 27.9.2012

Den architektury v Hradci Králové

Regionální rozvoj v regionech Evropy - Maďarské pomezí 2012

V termínu 15.- 21. dubna 2012 se uskutečnila studijní cesta studentů oboru Regionální rozvoj, Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice do oblasti Neziderského jezera na Maďarsko-rakouském pomezí. Studijní cesta byla zaměřená na poznání přístupů a důsledků programové implementace regionální politiky Maďarska v rámci EU.

Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III . Konference RIO+20

Ve čtvrtek 31. května 2012 uspořádal Ústav regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní (ÚRBV FES) Univerzity Pardubice spolu s občanským sdružením Civitas per Populi již 3. ročník z cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na téma Regionální rozvoj a Rio po 20 letech (KONFERENCE RIO+20).

 

Stránky