Odborná sdělení

Země Visegrádu a migrace

Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků České republiky, Maďarska, Polské a Slovenské republiky sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Encyklopedie českých právních dějin

Vyšla již polovina svazků tohoto unikátního a monumentálního díla. Vzniká v Brně.

Encyklopedie českých právních dějin je naprosto unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně.

Rovnost mužů a žen v procesu posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA)

Cílem projektu podpořeného Vládou ČR bylo v roce 2016 analyzovat podíl žen - posuzovatelek v rámci procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.) a najít důvody proč se v procesu posuzování vlivů na životní prostředí v praxi uplatňují i odborně vzdělané ženy méně než jejich mužští kolegové a zda a jaké existují rozdíly v subjektivní části posuzování při procesu EIA mezi ženami a muži jako zpracovateli posudků nebo dokumentací, ve smyslu Zákona. Celý text článku je v přiloženém pdf souboru.

Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU

Dne 10. listopadu 2017 od 9.00 hodin v reprezentačních prostorách Schebkova paláce v Praze se uskuteční 1. ročník mezinárodní konference z cyklu Fiskální dialog na téma "Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU" organizovaná Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem – AMBIS, a.s. ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR.

Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ 14.9.2017

Letošní – již třetí ročník konference GIS v plánování měst a regionů se konal v nových prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s. – v důstojném sále, vhodném pro takovou akci.
Sborník abstraktů z konference můžete nalézt na stárnkách CAGI pod následujícím odkazem: http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2017?show=c...

BEZPEČNOST V REGIONECH 2017

Vysoká škola regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na III. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH 2017, která se uskuteční dne 31. října 2017.

Adaptace sídel na změnu klimatu – projekt nejen pro obce v ČR

Dne 16. ledna 2015 byla zahájena realizace projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“. Projekt byl podpořen grantem z Finančního mechanismu Islandu, Lichtenštejnska, a Norska.

Konference GIS v plánování měst a regionů

Dne 15.9.2016 se v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze (VŠRR) konal již 2. ročník konference „GIS v plánování měst a regionů“ (GISPLAN 2016). Akci organizovala VŠRR ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Ambicí konference bylo představit některé nové trendy v geoinformačních technologiích a postupech, aplikovatelných v regionálním plánování. Akci zahájil rektor VŠRR Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. a předseda CAGI Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Adaptace měst na změnu klimatu se dostává do další fáze.

Dne 7.června 2016 proběhl ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a za podpory organizace Porsenna o.p.s. v Praze workshop pro starosty, zaměstnance státní správy a další zájemce k problematice adaptace měst v České republice na vlivy změny klimatu. Byl to workshop (pracovní setkání) zaměřené na prezentaci nově vzniklé Metodiky Adaptace pro česká města a obce, produktu projektu Adaptace sídel podpořeného z fondů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Zpráva z odborné konference Proměny urbanismu z pohledu bezpečnosti: od pevnosti k dnešku

Ve čtvrtek 2. června 2016 od 10 hod. pořádala s o.p.s. Civitas per Populi spolu s Vysokou školou regionálního rozvoje v Hradci Králové odbornou konferenci „Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti. Od pevnosti k dnešku“. Konference byla věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové a zabývala se proměnou a zhodnocením bezpečnosti města od doby bastionových pevností až po současnost. Konference se konala při příležitosti stopadesátiletého výročí bitvy u Hradce Králové. Nad konferencí převzal záštitu primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Stránky