Odborná sdělení

Konference Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize

Ve dnech 2. – 3. října 2014 se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní odborná konference „Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize“. Konference navázala na obdobný projekt realizovaný v loňském roce s názvem Okamžiky proměny. Pořadateli konference byli Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Civitas per populi o.p.s. Partnerem konference byla Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Lednice.

Konference REGIONÁLNÍ POLITIKA NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ

Ve čtvrtek 29. května 2014 se v Rytířském sále Zámku v Pardubicích konala konference Regionální politika na prahu nového programovacího období, která se zařadila do série každoročních konferencí organizovaných obecně prospěšnou společností Civitas per Populi a Vysokou školou regionálního rozvoje Praha na jednotící téma Regionální politika mezi teorií a praxí.

Místo balené vody si můžete dojít ke „studánce“ aneb zahájení provozu veřejné fontány na mikrofiltrovanou vodu v Praze-Dubči

Dne 14. května 2014 v Městské části Praha-Dubeč byl v rámci projektu VODA PRO LIDI.CZ  slavnostně zahájen provoz veřejné fontány na mikrofiltrovanou perlivou a neperlivou vodu.  Starosta Městské části Praha-Dubeč Jaroslav Tošil, který uvedl fontánu do provozu, poznamenal, že Městská část Praha-Dubeč je v tomto směru v Praze vlaštovkou a rád tuto akci a aktivitu podpořil. „Praha Dubeč se dlouhodobě snaží zlepšovat služby pro občany a snižovat zátěž pro životní prostředí. Do této strategie fontánka skvěle zapadla.

Německé zkušenosti se strategickým plánováním měst a regionů s důrazem na nadmístní úroveň

Na Krajském úřadu v Plzni se 20. března 2014 konala přednáška prof. dr. Jörga Maiera z Univerzity v Bayreuthu na téma "Německé zkušenosti se strategickým plánováním měst a regionů s důrazem na nadmístní úroveň“. Prof. Maier představil posuny ve vnímání regionální politiky v 90. letech 20. století v Bavorsku, kdy se tradiční přístup transformoval do současné tzv. endogenní regionální politiky, kde jde zejména o kombinaci ekologické, ekonomické a sociální oblasti tj. v podstatě o přístup udržitelného rozvoje.

Konference "Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva"

Dne 3. dubna 2014 se na Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR) sešli odborníci, kteří diskutovali o problematice dopadů klimatické změny a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci spolupořádaly obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily platformu „Adaptace měst“ (více na www.adaptacemest.cz).

 

Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí letos na téma REGIONÁLNÍ POLITIKA NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ

Konference se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2014 od 9:30 hod. na zámku v Pardubicích

Problematika regionálního rozvoje je v současné praxi značně odvislá od aktuální regionální politiky, která je na úrovni Evropské unie vždy vyhlašována na sedmileté programovací období. Stojíme nyní na přelomu mezi dvěma programovacími obdobími, kdy je ideální doba zrekapitulovat, kam jsme uplatňováním regionální politiky a realizací programů a projektů od ní odvozených dospěli a na druhou stranu se podívat do budoucnosti a zamyslet se, co od dalšího období očekáváme.

Vyšla nová monografie - Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace

Nakladatelství Civitas per Populi vydalo monografii s názvem Ekonomické a bezpečnsotní dopady (sub)urbanizace autorského kolektivu Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, Miroslav Pavlas a Martin Maštálka. Na 234 stranách se kniha věnuje pohledům  zaměřeným na ekonomické aspekty dopadů suburbanizace na veřejné rozpočty obcí a zároveň  na bezpečnostní otázky fungování suburbánních území.

Role analýzy v územním rozvoji

Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pořádal dne 5.12. 2013 seminář s názvem  „Role analýzy v územním rozvoji“. Cílem semináře bylo poukázat na nutnost koordinace a spolupráce jak v oblasti tvorby strategií regionálního rozvoje, tak v oblasti měření kvality života a úrovně regionálního rozvoje zejména z hlediska sjednocení používaných ukazatelů. Seminář se pokusil odpovědět na otázky:

Jakou strategii svého rozvoje by měla Česká republika zvolit?

EUROSHA - mapování pro humanitární účely v Čadu

Ve středu 24.dubna 2013 se pro studenty oboru Regionální rozvoj Fakulty ekonomicko - správní uskutečnila přednáška Mgr. Kateřiny Struhové věnované problematice mapování pro humanitární účely. Mgr. Struhová v ní zhodnotila své zkušenosti z právě skončené půlroční mise v Čadu v rámci programu Evropské komise EUROSHA, kde jako dobrovolnice (čerstvá absolventka oboru podobného našemu Regionálnímu rozvoji) mapovala území uprchlických kempů a další humanitární infrastrukturu na jihu této africké země.

Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí - Obyvatelstvo, region a bezpečnost

Ve čtvrtek 30. května 2013 proběhl již 5. ročník odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (letos) na téma Obyvatelstvo, region a bezpečnost

 

Ve čtvrtek 30. května se na půdě Fakulty ekonomicko-správní sešlo na 60 odborníků, aby společně diskutovali při odborné konferenci Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na téma OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST.

Stránky