Odborná sdělení

Konference "Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku"

Zveme Vás na 7. ročník cyklu odborných konferencí REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ, letos na téma

II. mezinárodní vědecká konference "Bezpečnost v regionech"

Vysoká škola regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na II. mezinárodní vědeckou konferenci "BEZPEČNOST V REGIONECH", která se uskuteční dne 27. dubna 2016 pod záštitou plk. Mgr. Ing. Rostislava Richtera, ředitele Institutu ochrany obyvatel GŘ HZS ČR, a pod záštitou Martina Zrzaveckého, primátora Statutárního města Plzně. V aule Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Žalanského 68/54, 163 00 Praha-Řepy. Více informací naleznete v přiloženém cirkuláři.

Zakončení evropského roku pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj byl zakončen v Lucemburku za účasti významných osobností.

Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum gratiam?

Aktuálně vychází jako žhavá novinka vydavatelství KEY Publishing nová kniha dr. Petra Rožňáka pod názvem: "Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum gratiam?" Předkládaná monografie je kritickou obhajobou „Evropské unie“. Text je určen primárně těm, kterým není lhostejná bezpečnost, suverenita jejich země.

Konferenci Adaptace sídel na změnu klimatu se koná 3.12.2015 v Praze

Vlna veder v letošním roce se dotkla každého z nás, a mnozí se ptají, čeká nás to za rok opět? A jaká bude zima, mírná nebo extrémní? Ať již tomu bude jakkoli, je zřejmé, že téma „adaptace na změnu klimatu“ je stále aktuálnější. Tým projektu Adaptace sídel na změnu klimatu si Vás dovolujeme pozvat na konferenci k projektu konanou 3. prosince 2015 v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze.

Konference GIS v plánování měst a regionů

Ve čtvrtek 10. září 2015 se na Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR) v Praze konal 1. ročník odborné konference GIS v plánování měst a regionů, který tato vysoká škola pořádala spolu s Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Konference tematicky navázala na 19. úspěšných ročníků konferencí CAGI „GIS v územním plánování“. Nový formát konference přinesl nejen novou spolupráci mezi CAGI a VŠRR, ale také rozšíření tématu konference o další plánovací témata. Konferenci zahájili doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost VŠRR a Ing.

Tisková zpráva z konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 6 na téma roku 2015 „ Od regionálního ke globálnímu rozvoji“

Ve čtvrtek 21. května 2014 se na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze konal již 6. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí letos na aktuální téma Od regionálního ke globálnímu rozvoji. Toto téma bylo zvoleno proto, že rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce, jehož cílem je osvětovými a edukačními aktivitami směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s tématy spojenými s Rozvojovými cíli tisíciletí. Jednání konference, nad kterým převzal záštitu PaedDr.

Světová konference UNESCO o cestovní ruchu a kultuře

Ve dnech 4. až 6. února 2015 se konala první světová konference o Cestovním ruchu a kultuře s podtitulem „Budujeme nové partnerství“. Konference pod záštitou jeho Excelence Kambodžského Krále Norodoma Sihamoni se odehrávala v hotelu Le Meridien v Siem Reapu (Kambodža) na pozadí památky světového kulturního dědictví - Angkor Watu.

Konference OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI

6. ročník cyklu odborných konferencí na téma REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ se letos bude konat ve čtvrtek 21. května 2015 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje, Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy s podtitulem OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI.

Politika architektury a stavební kultury

Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě lobovala za vznik materiálu typu politiky architektury, jenž je pro většinu evropských zemí naprostým standardem. Podobný koncepční dokument věnovaný architektuře, urbanismu a stavebnímu rozvoji České republice scházel dlouhá léta. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce ČKA na konci loňského roku připravilo Politiku architektury a stavební kultury. Ta byla předložena vládě, která ji 14. ledna 2015 schválila.

Stránky