OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED A PO ROCE 1989

Title (EN): 
ENVIRONMENTAL PROTECTION ISSUES IN THE CZECH REPUBLIC BEFORE AND AFTER 1989
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek ve zkratce popisuje katastrofální stav životního prostředí v České republice před rokem 1989. Zabývá se aktivní účastí ekologických odborníků na sametové revoluci a mezinárodním ohlasem jejich myšlenek a především změnou vnímání závažnosti ochrany životního prostředí od všeobecného zájmu k marginalizaci. Jako důvody této změny jsou shledány nedostatečné zapojení veřejnosti do rozhodování ve věcech životního prostředí, nedostatečné environmentální vzdělávání, jak školní tak pracovníků veřejné správy, a zkreslené a zavádějící komentáře některých médií a politických představitelů
Abstract (EN): 
The article describes a brief review of the catastrophic state of the environment in the Czech Republic before the year 1989. It deals with the active participation of experts in environmental matters on the Velvet Revolution and the international acceptance of their ideas and, above all, the change in perception of the importance of environmental protection, switching from considering it as public interest, to marginalisation of it.The reason for this change could be insufficient public participation in decision-making in environmental matters, unsatisfactory school environmental education and environmental training of public administration, distorted and misleading declarations produced by media and political representatives.