MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JAKO PŘÍKLAD PARTICIPACE A ROZVOJE KOMUNITY

Title (EN): 
LOCAL ACTION GROUPS AS AN EXAMPLE OF THE PARTICIPATION AND THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY
Vydání: 
Abstrakt: 
V posledních letech jsou stále častěji používány prostředky ke zvyšování zájmu o lokální politiku, kterým obecně říkáme demokratické inovace. Používání těchto inovací je rovněž cílem řady badatelů. Poněkud stranou však zůstávají jiné platformy, v nichž dochází také k participaci, byť poněkud odlišné. Cílem článku je představit místní akční skupiny jako prostředí, které je výjimečné tím, že v němž dochází k participaci aktérů, nikoliv pouze občanů. Naprostá většina výzkumů se totiž orientuje právě na občanskou participaci. Článek je inovativní v tom, že zkoumá participativní postoje aktérů (ve smyslu lídrů území). Jde o aktéry z oblasti veřejné správy, neziskových organizací a místních podnikatelů, kteří jsou zároveň lídry daného území. Na pozadí působení místních akčních skupin (MAS) v ČR se článek zaměřuje na participační nástroje, které jsou využívány při tvorbě strategií a jejich evaluací, a to na případu MAS Moravská cesta.
Abstract (EN): 
During last years, democratic innovations have been used as tools to support and increase interest in local politics. The application of these democratic innovations also attracted vast academic interest. However, only a very limited attention of the democratic innovations’ scholarship is paid to specific participatory platforms which offer different types of participation aiming on wider range of stakeholders on the territory. The major goal of the article is to present local action groups as distinct participative instruments offering a unique environment for participation of citizens as well as other actors representing the territorial leaders. Among these territorial leaders belong actors representing the public and local administration, NGOs and local business interests. Concentration on participation and participative behaviour of different set of territorial actors adds an important new perspective for evaluation of the processes of democratic innovations. The study of local action groups in the Czech Republic and of the concrete case of local action group Moravská cesta describes and explains participative tools which are used for creation of territorially based strategies and its evaluations.
Příloha: