EUROSHA - mapování pro humanitární účely v Čadu

Ve středu 24.dubna 2013 se pro studenty oboru Regionální rozvoj Fakulty ekonomicko - správní uskutečnila přednáška Mgr. Kateřiny Struhové věnované problematice mapování pro humanitární účely. Mgr. Struhová v ní zhodnotila své zkušenosti z právě skončené půlroční mise v Čadu v rámci programu Evropské komise EUROSHA, kde jako dobrovolnice (čerstvá absolventka oboru podobného našemu Regionálnímu rozvoji) mapovala území uprchlických kempů a další humanitární infrastrukturu na jihu této africké země. Zcela zaplněná posluchárna „ani nedutala“, když líčila život a podmínky života nejen domorodců, ale i humanitárních pracovníků pomáhajících rozvoji této země. V závěrečné diskusi se studenti dotazovali nejen na technické souvislosti mapování, ale i na to, jak se lze stát dobrovolníkem a zapojit se do obdobných projektů. Můžeme se tedy těšit, že některý z našich absolventů se do podobného projektu v budoucnosti rovněž zapojí a rozšíří tak věhlas naší univerzity i našeho oboru Regionální rozvoj i v zahraničí.

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.