ZAHRADNÍ VÝSTAVY A VÝSTAVY BYDLENÍ V SOUČASNÉM NĚMECKU

Title (EN): 
GARDEN EXHIBITIONS AND HOUSING EXHIBITIONS IN GERMANY
Vydání: 
Abstrakt: 
Tradice zahradních výstav a výstav bydlení v Německu sahá až do 19. století a ve své dnešní podobě představují mezinárodní výstavy IGA a spolkové výstavy BUGA efektivní nástroj transformace rozsáhlých městských území. Pohled na jejich historický vývoj umožňuje srovnání, jak se tento urbanistický fenomén vyvíjel do své dnešní podoby na pozadí různých režimů. Zatímco v Německu je tento koncept i dnes dále rozvíjený, snahy o jeho přenos do jiných zemí od 60. let 20. století se setkaly pouze s dílčím úspěchem. Obtíže při adaptaci specifického urbanistického nástroje je možné hledat v rozdílech mezi společenskými a hospodářskými podmínkami v jednotlivých evropských státech.
Abstract (EN): 
Garden exhibitions and housing exhibitions in Germany are held in the form of international exhibition IGA and land exhibition BUGA and represent highly effective tool for transformation of large urban areas. With tradition stretching back to the 19th centrury their historical development enables comparsion of different regime´s attitude to the task of urban renewal. Today the concept of transforming the part of the city by the means of an exhibition seems to be well established in Germany and is even fostered further. Yet the attemtps to transfer the same concept to other European countries made since the 1960s have been only partly successful. The explanation is sought in their different social and economical background.