PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝROBNÍHO PODNIKU – GENERAL MOTORS V MEXIKU

Title (EN): 
CASE STUDY OF MANUFACTURING FIRM – GENERAL MOTORS IN MEXICO
Vydání: 
Abstrakt: 
General Motors de México S.A. de C.V. je mexická pobočka americké společnosti General Motors. Představuje jeden z největších amerických podniků, který se nenachází na území USA. Na mexickém území firma provozuje 4 výrobní závody, dva skladovací prostory a širokou síť prodejen po celém Mexiku. V rámci General Motors de México (neboli GMM) aktuálně zařazujeme značky Chevrolet a GMC, které na území Mexika vyrábí 6 modelů značky Chevrolet a 2 modely značky GMC. Dále v Mexiku vyrábí různé druhy autodílů, které tvoří významnou část jejího podnikatelského portfolia. Tento příspěvek představuje strategický plán této společnosti a na základě vybraných analytických nástrojů navrhuje vhodné kroky pro budoucnost této společnosti na mexickém trhu. Součástí příspěvku je také definice mexického automobilového trhu, analýza vnějšího i vnitřního prostředí společnosti GMM vedoucí k implementaci navrhované strategie s výsledným efektem zavedení nového hybridního vozu Chevrolet typu pick-up.
Abstract (EN): 
General Motors de México S.A. of C.V. is a Mexican subsidiary of the American company General Motors. It becomes one of the largest American companies not located in the USA. The company operates 4 production plants, two warehouses, and a wide network of stores throughout Mexico. General Motors de México (or GMM) currently includes the Chevrolet and GMC brands, which produce 6 Chevrolet models and 2 GMC models in Mexico. It also produces various types of cars and parts in Mexico, which form a significant part of its business model. This contribution presents the company's strategic plan and, based on selected tools and analyses, suggests appropriate steps for the company's future in the Mexican market. The article also includes a definition of the Mexican automotive market and an analysis of the external and internal environment leading to the implementation of the proposed strategy for the introduction of a new Chevrolet pick-up hybrid car.