METODIKA HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH PLÁNŮ MĚST A OBCÍ Z POHLEDU GENDEROVÉ ANALÝZY

Článek se zabývá rovnými příležitostmi ve strategickém plánování. Jeho cílem je představení nové metodiky genderové analýzy strategického plánu města (obce) a její následné ověření na souboru 16 velkých měst v České republice.