Konference "Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva"

Datum: 
3 Duben, 2014 - 10:00

Konference pod záštitou rektorky Vysoké školy regionálního rozvoje doc. Ing. Hany Bartošové, CSc. se uskuteční ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 10 do 16 hodin ve velkém auditoriu Vysoké školy regionálního rozvoje Praha (Žalanského 68/54, Praha 17-Řepy).

Problematika přizpůsobení se důsledkům klimatické změny je aktuálním tématem pro města, neboť přímo souvisí s jejich bezpečností a finančními náklady. Adaptace na změnu klimatu bude jedním z hlavních průřezových témat dalšího programovacího období EU a s tím i prakticky zaměřených finančních mechanismů. Stojíme na přelomu mezi dvěma programovacími obdobími, kdy je vhodná doba navrhnout strategie přizpůsobení klimatické změně pro regionální politiky s cílem snížit budoucí dopady a škody. Můžeme se tak připravit na realizaci souvisejících programů a projektů.