Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje

Title (EN): 
City of Hradec Kralove Development in the Context of the Sustainable Development Principles
Abstrakt: 
Cílem článku je informovat o strategickém plánování v Hradci Králové a projektech navrhovaných k zařazení do integrovaného plánu rozvoje města IPRM II.
Abstract (EN): 
The aim is to inform about strategic planning in Hradec Kralove and about projects, which are proposed for the inclusion in the Integrated Urban Development Plan „IPRM II“.