Struktura zeleně: František Thomayer a Hradec Králové

Title (EN): 
The Greenery Structure: František Thomayer and Hradec Králové
Vydání: 
Abstrakt: 
Významný zahradní architekt František Thomayer zanechal v Hradci Králové několik realizací, které udaly tón charakteru a navrhování zeleně ve městě po celou první polovinu 20. století. Jedná se především o úpravu Důstojnických sadů, v níž využil inscenační prvky krajinného parku, které nalezneme v jeho koncepci Průhonického parku nebo třeba protáhlého veřejného parku v Hranicích na Moravě. V roce 1904 realizoval František Thomayer v Hradci Králové park Ústavu hluchoněmých, k němuž se dochoval návrh přísně formální úpravy a naopak návrh v podobě sentimentálního parku. Hned o rok později František Thomayer realizoval úpravu tehdejšího Žižkova náměstí, k níž má tento prostor navrátit plánovaná obnova ateliéru Projektil architekti. Tyto práce pro Hradec vyvrcholily spoluprací s Janem Kotěrou na realizaci parkové úpravy v okolí budovy muzea v letech 1907–1912. Thomayerův citelný zásah do městské zeleně měl po první světové válce řadu ohlasů u dalších úprav zelených veřejných prostranství v Hradci Králové. Tyto projekty v kontextu Thomayerova díla příspěvek představuje hodnotí a začlení je do meziválečného charakteru Hradce Králové jako města v zeleni.
Abstract (EN): 
A significant garden architect František Thomayer left several works in Hradec Králové that characterized the design of public greenery in the city for the first half of the 20th century. Namely, it is his design of the Officer's orchards, where he used the theatrical components of a scenic park we can find in his conceptions of a park in Průhonice in Prague or a longitudinal public park in Hranice na Moravě. In 1904 František Thomayer designed a park for the Institute for deaf-mutes. There are two designs for this place, one in a strict formal style of a promenade, the second one as a sentimental park. One year later, František Thomayer designed a conversion of a park at Žižkovo náměstí, which is supposed to be renovated according to Thomayer's concept by the contemporary project by Projektil architekti. These works culminated in cooperation with Jan Kotěra on his project of a Museum house. Thomayer designed modification of a public greenery in an immediate vicinity of the Museum house. Thomayer's intervention in the shape of public greenery in Hradec Králové was followed by several other architects in the first half of the 20th century. These works are presented with this contribution and sets them in the context of pre-war character of Hradec Králové as a “city in the green”.